Míčové sporty - Odpovedá medzinárodným rozmerom pre turnaje - áno