Stolní tenis - Odpovedá medzinárodným rozmerom pre turnaje - áno