Zdraví a kosmetika - Blikanie - Redukovaný (1 až 2 Hz - meraný spektrometrom UPRtek)