Zdraví a kosmetika - Blikanie - Redukovaný (2 až 5 Hz - meraný spektrometrom UPRtek)