Zdraví a kosmetika - EMF - Pri doporučenej vzdialenosti minimálne