Zdraví a kosmetika - Flicker Pct - Redukovaný (2 až 5% - meraný spektrometrom UPRtek)