Zdraví a kosmetika - Index blikania - 0 až 0,1 (meraný spektrometrom UPRtek)