Zdraví a kosmetika - Vlnové dĺžky - 630, 670, 810, 830, 850 nm (30:120:15:15:120)